اجاره خودرو بدون راننده

  1. خانه
  2. |
  3. اجاره خودرو بدون راننده

هیوندای سوناتا YF

3 تا 6 روز :  روزانه 650 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 570 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 500 هزار تومان
قیمت ماهانه : 12 میلیون تومان

هیوندای سانتافه

3 تا 6 روز :  روزانه 900 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 800 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 650 هزار تومان
قیمت ماهانه : 16 میلیون تومان

بنز S500

3 تا 6 روز :  روزانه 3 میلیون تومان
7 تا 12 روز : روزانه 2/7 میلیون تومان
13 تا 21 روز : روزانه 2/3 میلیون تومان
قیمت ماهانه : 55 میلیون تومان

BMW 528

3 تا 6 روز :  روزانه 2/2 میلیون تومان
7 تا 12 روز : روزانه 2 میلیون تومان
13 تا 21 روز : روزانه 1/8 میلیون تومان
قیمت ماهانه : 39 میلیون تومان

پژو 206

3 تا 6 روز :  روزانه 210 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 200 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 190 هزار تومان
قیمت ماهانه : 4/9 میلیون تومان

جنسیس کوپه

3 تا 6 روز :  روزانه 750 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 670 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 500 هزار تومان
قیمت ماهانه : 14 میلیون تومان

هیوندا سوناتا Lf

3 تا 6 روز :  روزانه 750 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 670 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 580 هزار تومان
قیمت ماهانه : 14 میلیون تومان

Mvm 550

3 تا 6 روز :  روزانه 270 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 265 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 250 هزار تومان
قیمت ماهانه : 6/5 میلیون تومان

Kia accent

3 تا 6 روز :  روزانه 400 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 380 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 365 هزار تومان
قیمت ماهانه : 9.5 میلیون تومان

Kia optima

3 تا 6 روز :  روزانه 700 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 600 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 530 هزار تومان
قیمت ماهانه : 13 میلیون تومان

Kia cerato

3 تا 6 روز :  روزانه 400 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 380 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 365 هزار تومان
قیمت ماهانه : 9/5 میلیون تومان

Bmw 730

3 تا 6 روز :  روزانه 750 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 700 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 600 هزار تومان
قیمت ماهانه : 9 میلیون تومان

Bmw 428i

3 تا 6 روز :  روزانه 2 میلیون تومان
7 تا 12 روز : روزانه 1/7 میلیون تومان
13 تا 21 روز : روزانه 1/5 میلیون تومان
قیمت ماهانه : 35 میلیون تومان

تیوتا لندکروز

3 تا 6 روز :  روزانه 1/8 میلیون تومان
7 تا 12 روز : روزانه 1/6 میلیون تومان
13 تا 21 روز : روزانه 1/۴ میلیون تومان
قیمت ماهانه : 35 میلیون تومان

Van h350

3 تا 6 روز :  روزانه 1/1 میلیون تومان
7 تا 12 روز : روزانه 1 میلیون تومان
13 تا 21 روز : روزانه 900 هزار تومان
قیمت ماهانه : 21 میلیون تومان

Van hiace

3 تا 6 روز :  روزانه 950 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 900 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 800 هزار تومان
قیمت ماهانه : 17 میلیون تومان

لکسوس Nx200

3 تا 6 روز :  روزانه 000 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 000 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 000 هزار تومان
قیمت ماهانه : 00 میلیون تومان

Bmw X4

3 تا 6 روز :  روزانه 000 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 000 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 000 هزار تومان
قیمت ماهانه : 00 میلیون تومان

Benz C200

3 تا 6 روز :  روزانه 000 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 000 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 000 هزار تومان
قیمت ماهانه : 00 میلیون تومان

Optima gt line

3 تا 6 روز :  روزانه 000 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 000 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 000 هزار تومان
قیمت ماهانه : 00 میلیون تومان

پورشه ماکان

3 تا 6 روز :  روزانه 000 هزار تومان
7 تا 12 روز : روزانه 000 هزار تومان
13 تا 21 روز : روزانه 000 هزار تومان
قیمت ماهانه : 00 میلیون تومان

فهرست
Call Now Buttonرزرو تلفنی خودرو