کیا اسپورتیج

  • نوع خودرو سواری
  • مدل(سال) 2016
  • قیمت روزانه 600,000 تومان

جزئیات

اپتیما

  • نوع خودرو سواری
  • مدل(سال) 2014
  • قیمت روزانه 400,000 تومان

جزئیات