ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۲۸۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۰ ۰
  پژو ۳۰۱ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۵۰۸ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو GLX 405 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲ ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  دنا پلاس ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  رانا LX ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر پیکاپ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۱۶۲,۰۰۰
  رنو کپچر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند EF7 ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند LX ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد ۱۱ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰
  وانت آریسان ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۷۸۶,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو (اتوماتیک) ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  آریو (دنده دستی) ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۹۸۵,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ) ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید) ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  چانگان CS35 ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید) ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید) ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
  ساینا (تنوع رنگ) ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا (سفید) ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  سیتروئن C3 ۰ ۰
  کوییک اتوماتیک ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۸۱۳,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
  وانت زامیاد ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۲۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۷۱۸,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۸,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 اتوماتیک ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۵ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۴۵۷,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۶۴۴,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۹۵۶,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۸۷۷,۰۰۰
کرمان موتور
  جک J4 اتوماتیک ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۵۰۰,۰۰۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان TL ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه DM ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H6 ۰ ۰
  هاوال H9 ۰ ۰
  وانت کاپرا ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S / اسپورت لاکچری ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  MVM 315 هاچ‌بک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  ام وی ام X33 S اسپورت ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰