قیمت خودرو های داخلی

ایران خودرو
  پژو ۲۰۰۸ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۱۷,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۰۷,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۳۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۵۷۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۷۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  پژو ۳۰۱ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۹۲۶,۰۰۰
  پژو ۵۰۸ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۸۱,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۴۶۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۶۸۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹,۳۷۳,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۴۱,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۹۷۲,۰۰۰
  پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۹۰,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۲۱۵,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۴۷,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۹۶,۰۰۰
  دنا ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۴۵,۰۰۰
  دنا پلاس ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ۴۸,۴۸۱,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵۲,۹۷۲,۰۰۰
  رانا LX ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۴۵,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ ۰
  رنو تندر E2 گیربکس JHQ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۴۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۱۷۲,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰,۹۰۶,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای گیربکس JHQ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۶,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۴۸,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۱۳۸,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۱۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۷۶۶,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۶۷,۰۰۰
  سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۵۷,۰۰۰
  سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۴۳,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۰
  سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۷۵,۰۰۰
  سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۲۰۲,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۱۴۶,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ ۰
  مینی‌بوس آرین ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰
  هایما S5 ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۷۲,۰۰۰
  هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ ۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۱۴۶,۰۰۰
  وانت آریسان دوگانه‌ سوز ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۷۴,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۵۷۸,۰۰۰
  ون وانا ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
سایپا
  آریو ۱۵۰۰ (دنده دستی) ۰ ۰
  آریو ۱۶۰۰ (اتوماتیک) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۴,۰۰۰
  آریو ۱۶۰۰ (دنده دستی) ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۸۳۴,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۶۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۷۰۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۲۶۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۵,۰۰۰
  تیبا SX (تنوع رنگ) ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۸۳,۰۰۰
  تیبا SX (رنگ سفید) ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۲۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۸۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۳,۰۰۰
  چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۱۴۶,۰۰۰
  چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ۰ ۰
  سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ SE (سفید) ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۲۴,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۹۴,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ SE (سفید) ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۲۶,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ SE ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۳,۰۰۰
  سایپا SE 131 (تنوع رنگ) ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۱,۰۰۰
  سایپا SE 131 (سفید) ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۶۱,۰۰۰
  ساینا EX (تنوع رنگ) ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۴۹,۰۰۰
  ساینا EX (سفید) ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۹۸۹,۰۰۰
  ساینا LUX اتوماتیک ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۳۹,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۳۹,۸۸۹,۰۰۰ ۰
  کوییک اتوماتیک پلاس ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۸۹,۰۰۰
  کوییک دنده ای ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ ۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱,۰۹۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶,۵۱۸,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۲۳۴,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۴۷,۰۰۰
  وانت پادرا انژکتوری PE6 ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۵۴,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۸۹,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۷۴,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال) ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۴۴,۰۰۰
پارس خودرو
  برلیانس H220 اتوماتیک ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۹۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۹۹۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۹۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۹۹۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۹۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۸۹۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۲۹۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵ ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴۷,۵۹۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶ ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ ۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵,۷۹۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۹۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۷۹۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۵ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۷۹۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶ ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵۰,۱۹۰,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۵ ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۵۷,۵۹۰,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌ ۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۶۱,۹۹۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۸۹۰,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۴۳,۰۰۰
  رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳,۴۵۳,۰۰۰
  رنو پارس تندر + مولتی مدیا ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۶۴,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۹۶,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای . گیربکس JHQ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۷۹۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۲۹۰,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰ ۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰ ۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰
کرمان خودرو
  جک J5 اتوماتیک ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۰,۰۰۰
  جک J5 دنده ای ۰ ۰
  جک S3 اتوماتیک ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۶,۹۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰
  جک S5 دنده ای ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X50 – دنده ای ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  لیفان X60 دنده ای ۰ ۰
  هیوندای I10 جدید ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای I20 جدید ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای اکسنت ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲٫۰ ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲٫۰ (مونتاژ) ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۰
  هیوندای توسان TL ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه DM ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
  بی‌ وای دی E6 فول ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۵۲,۵۸۰,۰۰۰ ۰
  بی‌ وای دی S6 ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰
  بی‌ وای دی سانگ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
گروه بهمن
  بسترن B30 ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰,۰۰۰
  بسترن B50F ۰ ۰
  مزدا۳ تیپ ۳ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۷۶۰,۰۰۰
  مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی بوس مکسوس ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۹۵,۸۹۰,۰۰۰ ۰
  هاوال H6 ۰ ۰
  هاوال H9 ۰ ۰
  وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷۴,۷۵۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
  MVM 110 S / اسپورت لاکچری ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent) ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۴۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۸۲,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Excellent) ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷,۷۹۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Luxury) ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۱۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۳۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰
راین
  راین V5 اتوماتیک ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  راین V5 دنده ای ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ام‌جی و جیلی
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۷۹۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۶۵,۹۰۰,۰۰۰