اجاره خودرو بدون راننده

فهرست خودروها

BMW730

BMW 730

اجاره 3 تا 6 روز 7.000.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 6.500.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 6.000.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 150.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 700.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
benz e

بنز E 250

اجاره 3 تا 6 روز 2.500.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 2.400.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 2.300.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 65.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 250.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
BENZ S

بنز S500

اجاره 3 تا 6 روز 3.500.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.400.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 3.300.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 90.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 350.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
سراتو

اجاره سراتو

اجاره 3 تا 6 روز 700.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 600.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 500.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 18.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 60.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
nx200

لکسوس Nx 200

اجاره 3 تا 6 روز 2.00.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.900.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.800.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 50.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 200.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
Bmw 528 Black

BMW 528

اجاره 3 تا 6 روز 2.500.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 2.400.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 2.300.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 65.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 300.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
benz c200-3

Benz c200

اجاره 3 تا 6 روز 1.500.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.400.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.300.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 40.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 150.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
optima1

اپتیما

اجاره 3 تا 6 روز 1.200.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.100.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.000.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 25.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 85.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
porsche-macan

پورشه ماکان

اجاره 3 تا 6 روز 7.000.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 6.800.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 6.500.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 150.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 500.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
اجاره لندکروز

اجاره لندکروز

اجاره 3 تا 6 روز 3.000.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 2.900.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 2.800.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 80.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 450.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
sonata

سوناتا yf

اجاره 3 تا 6 روز 1.000.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 950.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 900.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 20.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 75.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
prado3

تویوتا پرادو

اجاره 3 تا 6 روز 2.000.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.900.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.800.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 60.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 200.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
اسپورتیج

کیا اسپورتیج

اجاره 3 تا 6 روز 1.400.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.300.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.200.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 33.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 130.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
Peugeot-206

پژو 206

اجاره 3 تا 6 روز 350.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 340.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 330.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 9.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 25,000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
اجاره سانتافه

اجاره سانتافه

اجاره 3 تا 6 روز 1.500.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.400.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.300.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 35.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 150.000 تومان

هم اکنون رزرو کنید »
BUY NOW