اجاره ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

اجاره خودرو با راننده ساعتی 85.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 4.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره هیوندای توسان

هیوندای توسان

۱۰ ساعت در اختیار : 3.000.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 2.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 15.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره سوناتا nf

سوناتا ان اف

۱۰ ساعت در اختیار : 2.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ترانسفر فرودگاه امام 1.500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 12.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره سوناتا nf

سوناتا Nf

اجاره 3 تا 6 روز 2.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.900.000 تومان
هزینه اجاره ۱۴ تا ۲۱ روز 1.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 40.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لندکروز نیوفیس

لندکروز نیو فیس

اجاره 3 تا 6 روز 6.500.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 6.400.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 6.300.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 180.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لکسوس Rx350

لکسوس RX350

اجاره 3 تا 6 روز 4.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 3.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 100.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره فولکس پاسات

فولکس پاسات

اجاره 3 تا 6 روز 4.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 3.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 100.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x3

BMW X3

۱۰ ساعت در اختیار : 5.5۰۰.۰۰۰ تومان
ترانسفر فرودگاه امام 3.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 20.000 تومان

ادامه مطلب »