اجاره ون تویوتا هایس

ون تویوتا هایس

اجاره خودرو با راننده ساعتی 85.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 4.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره هیوندای توسان

هیوندای توسان

اجاره خودرو با راننده ساعتی 120.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 600.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 7.500 تومان

ادامه مطلب »
اجاره سوناتا nf

سوناتا ان اف

اجاره خودرو با راننده ساعتی 60.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 300.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 3.500 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x3

BMW X3

اجاره خودرو با راننده ساعتی 200.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 1.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 7.500 تومان

ادامه مطلب »
ون هیوندای H350

ون هیوندای H350

اجاره خودرو با راننده ساعتی 100.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 4.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x4

Bmw x4

اجاره خودرو با راننده ساعتی 400.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 2.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 15.000 تومان

ادامه مطلب »
bmw428new

BMW428

اجاره خودرو با راننده ساعتی 300.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 1.500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 7.500 تومان

ادامه مطلب »
اجاره کیا اسپورتیج

اجاره اسپورتیج

اجاره خودرو با راننده ساعتی 130.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 750.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 5500 تومان

ادامه مطلب »