اجاره هیوندای توسان

هیوندای توسان

۱۰ ساعت در اختیار : 4.500.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 3.500.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 25.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره سوناتا nf

سوناتا ان اف

۱۰ ساعت در اختیار : 4.000.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 3.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 20.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x3

BMW X3

۱۰ ساعت در اختیار : 5.5۰۰.۰۰۰ تومان
ترانسفر فرودگاه امام 3.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 20.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x4

Bmw x4

۱۰ ساعت در اختیار : 9.000.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام 5.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 45.000 تومان

ادامه مطلب »
bmw428new

BMW428

۱۰ ساعت در اختیار : 7.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ترانسفر فرودگاه امام 5.000.000 تومان
کیلومتر خارج از شهر 45.000 تومان

ادامه مطلب »