اجاره سوناتا nf

سوناتا Nf

اجاره 3 تا 6 روز 1.100.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.000.000 تومان
هزینه اجاره ۱۴ تا ۲۱ روز 900.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 30.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 120.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لندکروز نیوفیس

لندکروز نیو فیس

اجاره 3 تا 6 روز 5.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 4.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 4.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 120.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 450.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لکسوس Rx350

لکسوس RX350

اجاره 3 تا 6 روز 2.700.000تومان
اجاره 7 تا 13 روز 2.600.000تومان
اجاره 14 تا 21 روز 2.500.000تومان
اجاره ماهانه خودرو 60.000.000تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 250.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره فولکس پاسات

فولکس پاسات

اجاره 3 تا 6 روز 2.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.800.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.500.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 50.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 150.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x3

BMW X3

اجاره 3 تا 6 روز 4.300.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 4.200.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 4.100.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 125.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 450.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره پژو پرشیا

اجاره پژو پارس

اجاره 3 تا 6 روز 600.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 5500.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 500.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 15.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 90.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x4

اجاره بی ام و Bmw x4

اجاره 3 تا 6 روز 4.800.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 4.700.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 4.600.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 140.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 700.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw730

BMW 730

اجاره 3 تا 6 روز 11.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 10.500.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 10.200.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 280.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 900.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره بنز e250

بنز E 250

اجاره 3 تا 6 روز 4.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 3.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 100.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 450.000 تومان

ادامه مطلب »