اجاره سوناتا nf

سوناتا Nf

اجاره 3 تا 6 روز 4.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.900.000 تومان
هزینه اجاره ۱۴ تا ۲۱ روز 3.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 55.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لندکروز نیوفیس

لندکروز نیو فیس

اجاره 3 تا 6 روز 8.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 7.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 7.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 220.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره لکسوس Rx350

لکسوس RX350

اجاره 3 تا 6 روز 5.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 4.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 4.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 110.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره فولکس پاسات

فولکس پاسات

اجاره 3 تا 6 روز 4.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 3.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 3.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 100.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x3

BMW X3

اجاره ۳ تا ۶ روز ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره ۷ تا ۱۳ روز ۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره ۱۴ تا ۲۱ روز ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره ماهانه خودرو ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ادامه مطلب »
اجاره پژو پرشیا

اجاره پژو پارس

اجاره 3 تا 6 روز 1.300.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 1.200.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 1.100.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 30.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw x4

اجاره بی ام و Bmw x4

اجاره 3 تا 6 روز 8.500.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 8.400.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 8.300.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 200.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره Bmw730

BMW 730

اجاره 3 تا 6 روز 15.500.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 15.400.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 15.300.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 450.000.000 تومان

ادامه مطلب »
اجاره بنز e250

بنز E 250

اجاره 3 تا 6 روز 6.000.000 تومان
اجاره 7 تا 13 روز 5.900.000 تومان
اجاره 14 تا 21 روز 5.800.000 تومان
اجاره ماهانه خودرو 150.000.000 تومان
اجاره خودرو با راننده ساعتی 450.000 تومان

ادامه مطلب »